Projectes

Adequació espai públic

Parc bosc

Recorregut espai agrícola

Ordenació residencial

Reconversió edifici habitatges

Edifici d’habitatges

Adequació parcel·la unifamiliar

Ordenació edificis oficines

Reforma d’oficina

Parc urbà

Quatre habitatges a l’Empordà

Residència per a gent gran

Edifici habitatges

Concurs edifici habitatges

Reforma d’habitatge