Equip

IM+ ARQUITECTES és un estudi d’arquitectura dedicat a l’urbanisme, i a projectes d’edificació residencial, d’equipaments, i d’espai públic. Està format per un equip d’arquitectes amb una sòlida experiència que abasta fins a 30 anys d’exercici professional.

En els darrers 16 anys, l’equip s’ha especialitzat en planejament urbà, fonamentalment de sectors residencials. Això ha comportat una intensa experiència en tipologies d’habitatges i s’ha traduït en la redacció d’un nombre significatiu de projectes d’edificis residencials.

Com a conseqüència d’aquest doble interès, tant en l’ordenació urbana com en el projecte dels edificis, les nostres propostes estan pensades a totes les escales, des de la gran escala de la ciutat, fins al detall de l’organització espaial interior.


IM+ ARQUITECTES es un estudio de arquitectura dedicado al urbanismo y a proyectos de edificación residencial, equipamientos, y espacio público. Está formado por un equipo de arquitectos con una sólida experiencia que abarca hasta 30 años de ejercicio profesional.

En los últimos 16 años el equipo se ha especializado en planeamiento urbano, fundamentalmente de sectores residenciales. Esto ha comportado una intensa experiencia en tipologías de viviendas, y se ha traducido en el desarrollo de un número significativo de proyectos de edificios residenciales.

Como consecuencia de este doble interés, tanto en la ordenación urbana como en el proyecto de los edificios, nuestras propuestas están pensadas para que sean válidas a todas las escalas, desde la gran escala de la ciudad, hasta el detalle de la organización espacial interior.

Socis:

Imma de Josemaría – arq.
Moisés Martínez Lapeña
– arq.

Col·laboradors:

Joane Amasorrain – arquitecte
Noelia de la Red – arquitecte
Cristina Linares – arquitecte
Samuel Laguarta – arquitecte
Jesús Sanz – arquitecte
Julia Alonso – estudiant d’arquitectura
Elsa Mampel – estudiant d’arquitectura
Albert Mena – estudiant d’arquitectura
Marina Miró – estudiant d’arquitectura